Teemasõnastik

Sõnastiku koostaja ja arendaja: TB Keelekoda Tõlkebüroo

sunset
EE LV LT EN FI SE NO DE IT RU
Aed

Aeg
  » Aasta, aastaajad
  » Ajaga seotud sõnad
  » Kellaaeg
  » Kuu
  » Nädal
  » Päev
  » Pühad
  » Sodiaak
Ametid
Arsti juures
Arvud/Numbrid
Ehitus ja ehitised
Elutuba
Haiglas
Ilm
Juura
Keha
Kontoris
Koolis
Kujundid
Köögiviljad
Köök
Lemmikloomad
Linnas
Linnud
Loomad
Maal
Magamistuba
Muinasjututegelased
Mänguasjad
Mängud ja ajaviide
Pargis
Perekond
Pidu
Putukad
Puuviljad ja marjad
Rannas
Reisimine
Rõivad, jalatsid ja aksessuaarid
Selvekaupluses
Sisustus
Sport
Sõidukid
Söögituba
Taimed
Talus
Tööriistad
Vannituba
Värvid

fillfill

Teema: Juura
(Juura • Law)

buttonwrite buttonprint button
EE  LV  LT  EN  FI  SE  NO  DE  IT  RU EE  LV  LT  EN  FI  SE  NO  DE  IT  RU 

Eesti keeles

Inglise keeles

AadressAddress
Aafrika ahvidApes of Africa
aastayear
Abielu kehtetuks tunnistamise nõudeõiguse lõppemineExpiry of right of claim for annulment of marriage
Abielu kehtetuks tunnistamisest keeldumise alusedGrounds for refusal to annul marriage
Abielu tühisusNullity of marriage
abielu või kooselu registreerimise kuupäevdate of marriage or date of registration of partnership
abielu või kooselu registreerimise riik ja kohtcountry and place of marriage or registration of partnership
abielu või kooselu registreerimise tõendi numbernumber of marriage or partnership registration certificate
abielu või kooselu registreerimise tõendi väljastamise kuupäevissuing date of marriage or partnership registration certificate
abielu või kooselu registreerimise tõendi väljastamise riikcountry issuing the marriage or partnership registration certificate
abielu või kooselu registreerimise tõendi väljastanud asutusissuing authority of marriage or partnership certificate
abielu või kooselu registreeringukande numbernumber of registration entry of marriage or partnership
abielusmarried
abikaasa või partneri eesnimi, perekonnanimispouse’s or partner’s given name, surname
alaline elamislubapermanent residence permit
AlaliseltPermanently
alevsmall rural town
allkirisignature
asulasettlement
asutusoffice
Avaldus tuleb täita trükitähtedegaApplication form must be filled out in block letters
DeklaratsioonDeclaration
Eesnimi (-nimed)Given name(s)
Eesnimi (-nimed), perekonnanimi (-nimed)Given name (s), surname (s)
Eestkoste või hoolduse kehtestamise ajavahemikPeriod of time the guardianship or trusteeship has been established for
Eestkoste või hoolduse kehtestamise kuupäevDate of guardianship or trusteeship establishment
Eestkoste või hoolduse kehtestanud riik ja asutusCountry and office of guardianship or trusteeship establishment
Eestkoste või hoolduse registreeringukande numberEntry registration number of established guardianship or trusteeship
EiNo
Elama asumise põhjusReason of residing
Elamisloa taotlus Liidu kodanikule või Liidu kodaniku pereliikmeleApplication for Residence Document of Union citizen or Union Citizen’s Family Member
Elamisõigust tõendava dokumendi taotlemiseks kehtiv reisidokumentTravel document valid for obtaining the document certifying the rights of residence
elukoha aadressresidence address
Elukoha aadress välisriigis, telefonResidence address in foreign country, telephone
FotoPhoto
Hoolsuskohustuse ulatusScope of duty of care
Isikud Teie eestkoste, hoolduse või hooldusõiguse allPersons in your guardianship or trusteeship or under your custody
jaand
JahYes
Kas Teil on luba teises riigis elamiseks?Do you have permission to reside in another country?
Kehtiv kuniDate of expiration
kinnisvarareal estate
kinnisvara ostulepingagreement to purchase real estate
Kinnitan enda allkirjaga, etWith my signature I witness that
KodakondsusCitizenship
kodakondsusedcitizenships
Kohustun kolme päeva jooksul kirjalikult teavitama Kodakondsus- ja Migratsiooniametit mis tahes muutustest asjaoludes, mille alusel on mulle väljastatud elukohta tõendav dokument, või olen riigist lahkunud, et alaliselt elama asuda välismaalI undertake to notify in writing within three days the Office of Citizenship and Migration Affairs of any changes in the circumstances on the bases of which I have been issued document certifying residence or I have left the country for permanent residence abroad
korteri numberapartment number
Kui olete abielus või kui Teil on registreeritud või registreerimata kooseluIf you are married or you have registered or unregistered partnership
Kui olete kodakondsuseta isik, märkige elukohariikIf you are stateless person, indicate the residence country
Kui sünnikuupäev on muutunud, märkige endine sünnikuupäevIf date of birth has been changed, indicate former date of birth
Kuni (kuupäev)For period up to (date)
kuumonth
kuupäevdate
külavillage
Lahuselu õiguslikud tagajärjedLegal consequences of legal separation
lahutatuddivorced
lepingagreement
leskwidower (widow)
linntown
LisateaveAdditional information
Luba elamiseks teises riigisPermission to reside in another country
Lugege järgneva teksti sisu läbi ja kinnitage see enda allkirjagaRead and witness the content of the following text with your signature
maja nimihouse name
maja numberhouse number
meesmale
metsforest
Mul ei ole ühtegi nakkushaigust, mis on loetletud ministrite kabineti määruses isiku nakkushaiguse korral kohustuslike meditsiiniliste ja laboratoorsete uuringute, kohustusliku ja sundisolatsiooni ja ravi kohta, mis takistavad mul elamisõigust tõendava dokumendi taotlemist, või mul on Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsi Konföderatsioonis asuva asjakohase ametiasutuse väljastatud dokumendid, mis tõendavad minu õigust saada plaanilisi tervishoiuteenuseidI do not suffer from any infectious diseases mentioned in Regulations of the Cabinet of Ministers on the procedure of obligatory medical and laboratory examination, mandatory and enforced isolation and treatment of persons in case of infectious diseases which prohibit receiving the document certifying the rights of residence, or I have a document issued by competent authority of a Member State of the European Union, European Economic Area or Swiss Confederation, certifying the rights to receive planned health care services
Mul on Läti Vabariigis elamiseks piisavalt elatusvahendeidI have the necessary means of subsistence to reside in Republic of Latvia
Märkige oma perekonnaseisIndicate your marital status
nainefemale
numbernumber
Nõustun Kodakondsus- ja Migratsiooniameti õigusega täpsustada mis tahes asjaolusidI acknowledge the rights of the Office of Citizenship and Migration Affairs to clarify any facts
Olen täielikult aru saanud käesoleva taotluse kõikidest küsimustest ja lisatud selgitustest või olen saanud asjakohased täpsustused mulle mõistetavas keeles või on mind abistanud tõlkI have completely understood all questions of this application as well as the added explanations or have received relevant clarification in the language I understand or have been assisted by interpreter
Olen vastanud kõigile taotluse küsimustele täielikult ja ausaltI have answered to all the questions in the application fully and truthfully
osariikstate
pagulanerefugee
PerekonnanimiSurname
PerekonnaseisMarital status
piirkondregion
ploki numberblock number
provintsprovince
päevday
RahvusNationality
rajoondistrict
registreeringukande numbernumber of registration entry
Reisidokumendi liik ja numberType and number of the travel document
riikcountry
Sisserände eesmärkPurpose of immigration
Soovi korral märkige ära kontaktisik välisriigis ja LätisIf you wish, indicate a contact person in foreign country and Latvia
Soovitav viibimise kestusDesirable length of stay
SuguGender
sugulased või sõbrad, keda teavitatakse õnnetusjuhtumi korralrelatives or friends to be notified in case of an accident
Sünni registreerimineRegistration of birth
SünnikohtPlace of birth
SünnikuupäevDate of birth
sünnikuupäev või isikukooddate of birth or identification number
SünnitunnistusCertificate of birth
taluindividual farm
Teave Teie sugulaste kohtaInformation of your relatives
Teie isikuandmedYour personal data
Teie ja Teie abikaasa lapsed (kaasa arvatud täiskasvanud)Your and your spouse’s children (including adults)
Teie vanemadYour parents
telefontelephone
Tulevase elukoha aadress LätisProspective residence address in Latvia
tõkkepuu, teevaldaspike
tähtajaline elamislubatemporary residence permit
Täitke see jaotis, kui Te ei ole liikmesriigi kodakondsust omava perekonna liigeFill out this section if you are a family member who is not national of a Member State
Täitke see jaotis, kui Teie tulevane elukoht on seotud perekonna taasühinemisega ning suguluse tõendamiseks on vajalik teaveFill out this section if your prospective residence is connected with family reunification and information is required for proving kinship
Täitke selle jaotise 2. alapunkt, kui Teie tulevane elukoht on seotud perekonna taasühinemisega ning suguluse tõendamiseks on vajalik dokumentFill out item 2 of this section if your prospective residence is connected with family reunification and document is required for proving kinship
Täitke selle jaotise 8. ja 9. alapunkt, kui Teie tulevane elukoht on seotud perekonna taasühinemisega ning suguluse tõendamiseks on vajalik sünnitunnistus.Fill out items 8 and 9 of this section if your prospective residence is connected with family reunification and birth certificate is required for proving kinship.
tänavstreet
täpsustage nende liik ja kogusindicate what kind and volume of them
valdsmall rural district
vallalinesingle
VandetõlkSworn translator
Varasemad eesnimed, perekonnanimed, kui need on muutunudFormer given names, surnames if they have been changed
viisavisa
väljastamise kuupäevdate of issue
väljastanud asutusissuing authority
väljastanud riikissuing country
Õiguslik seisund elukohariigisLegal status in residence countryKasutajaliidese tegi Uziel