Temaattinen sanasto

Sanaston laatija ja kehittäjä: TB Keelekoda Käännöstoimisto

sunset
EE LV LT EN FI SE NO DE IT RU

Aika
  » Aika
  » Juhlapäivät
  » Kellonaika
  » Kuukausi
  » Päivä
  » Viikko
  » Vuosi, vuodenajat
Ajoneuvot
Ammatit
Eläimet
Hedelmät ja marjat
Hyönteiset
Juhlat
Kasvit
Kaupungissa
Kehomme
Keittiö
Koulussa
Kylpyhuone
Lääkärissä
Leikkikalut, lelut
Lemmikkieläimet
Linnut
Luvut/Numerot
Maalla
Maatilalla
Makuuhuone
Matkustus
Muodot
Olohuone
Pelit ja ajanviete
Perhe
Puistossa
Puutarha
Rakentaminen ja rakennukset
Rannassa
Ruokailuhuone
Sää
Sairaalassa
Satuhahmot
Sisustus
Toimistossa
Työkalut
Urheilu
Vaatteet, jalkineet ja tarvikkeet
Valintatalossa
Värit
Vihannekset

fillfill

Teema: Luvut/Numerot
(Luvut/Numerot • Arvud/Numbrid)

buttonwrite buttonprint button
EE  LV  LT  EN  FI  SE  NO  DE  IT  RU EE  LV  LT  EN  FI  SE  NO  DE  IT  RU 

Suomeksi

Viroksi

nolla (0)null (0)
yksi (1 / I)üks (1)
ensimmäinen (I)esimene (1.)
kaksi (2 / II)kaks (2)
toinen (II)teine (2.)
kolme (3 / III)kolm (3)
kolmas (III)kolmas (3.)
neljä (4 / IV)neli (4)
neljäs (IV)neljas (4.)
viisi (5 / V)viis (5)
viides (V)viies (5.)
kuusi (6 / VI)kuus (6)
kuudes (VI)kuues (6.)
seitsemän (7 / VII)seitse (7)
seitsemäs (VII)seitsmes (7.)
kahdeksan (8 / VIII)kaheksa (8)
kahdeksas (VIII)kaheksas (8.)
yhdeksän (9 / IX)üheksa (9)
yhdeksäs (IX)üheksas (9.)
kymmenen (10 / X)kümme (10)
kymmenes (X)kümnes (10.)
yksitoista (11 / XI)üksteist (11)
yhdestoista (XI)üheteistkümnes (11.)
kaksitoista (12 / XII)kaksteist (12)
kahdestoista (XII)kaheteistkümnes (12.)
kolmetoista (13 / XIII)kolmteist (13)
kolmastoista (XIII)kolmeteistkümnes (13.)
neljätoista (14 / XIV)neliteist (14)
neljästoista (XIV)neljateistkümnes (14.)
viisitoista (15 / XV)viisteist (15)
viidestoista (XV)viieteistkümnes (15.)
kuusitoista (16 / XVI)kuusteist (16)
kuudestoista (XVI)kuueteistkümnes (16.)
seitsemäntoista (17 / XVII)seitseteist (17)
seitsemästoista (XVII)seitsmeteistkümnes (17.)
kahdeksantoista (18 / XVIII)kaheksateist (18)
kahdeksastoista (XVIII)kaheksateistkümnes (18.)
yhdeksäntoista (19 / XIX)üheksateist (19)
yhdeksästoista (XIX)üheksateistkümnes (19.)
kaksikymmentä (20 / XX)kakskümmend (20)
kahdeskymmenes (XX)kahekümnes (20.)
kaksikymmentäyksi (21 / XI)kakskümmend üks (21)
kahdeskymmenesensimmäinen (XI)kahekümneesimene (21.)
kolmekymmentä (30 / XXX)kolmkümmend (30)
kolmaskymmenes (XXX)kolmekümnes (30.)
neljäkymmentä (40 / XL)nelikümmend (40)
neljäskymmenes (XL)neljakümnes (40.)
viisikymmentä (50 / L)viiskümmend (50)
viideskymmenes (L)viiekümnes (50.)
kuusikymmentä (60 / LX)kuuskümmend (60)
kuudeskymmenes (LX)kuuekümnes (60.)
seitsemänkymmentä (70 / LXX)seitsekümmend (70)
seitsemäskymmenes (LXX)seitsmekümnes (70.)
kahdeksankymmentä (80 / LXXX)kaheksakümmend (80)
kahdeksaskymmenes (LXXX)kahkesakümnes (80.)
yhdeksänkymmentä (90 / XC)üheksakümmend (90)
yhdeksäskymmenes (XC)üheksakümnes (90.)
sata (100 / C)sada (100)
sadas (C)sajas (100.)
satayksi (101)sada üks (101)
kaksisata (200)kakssada (200)
kahdessadas (CC)kahesajas (200.)
kolmesata (300)kolmsada (300)
viisisata (500 / D)viissada (500)
tuhat(üks) tuhat (1000)
tuhannes (M)tuhandes (1000.)
kaksituhatta, kaksi tuhattakaks tuhat (2000)
kymmenentuhatta, kymmenen tuhattakümme tuhat (10 000)
sataatuhatta, sataa tuhattasada tuhat (100 000)
miljoona(üks) miljon (1 000 000)
miljoonas ((M))miljones (1 000 000.)
kaksi miljoonaakaks miljonit (2 000 000)
miljardi(üks) miljard, (üks) biljon (tuhat miljonit) (1 000 000 000)
biljoona(üks) triljon, (üks) biljon (miljon miljonit) (1 000 000 000 000)
triljoona(üks) kvintiljon (1 000 000 000 000 000 000)Käyttöliittymän ohjelmoi Uziel