Temaordbok

Ordbok utarbeidet og utviklet av: TB Keelekoda oversettelsesbyrå

sunset
EE LV LT EN FI SE NO DE IT RU
Baderom
Bygging og bygninger
Dyr
Eventyr
Familie
Farger
Fest
Figurer
Frukter og bær
Fugler
Grønnsaker
Hage
Hos legen
I butikken
I byen
I parken
Idrett
Innredning
Insekt
Kjæledyr
Kjøkken
Klær, fottøy og tilbehør
Kropp
Leketøy
På bondegården
På kontoret
På landet
På skolen
På stranden
På sykehus
Planter
Soverom
Spill og tidsfordriv
Spisestue
Stue
Tall

Tid
  » År, åstider
  » Dag
  » Høytider
  » Måned
  » Tid
  » Uke
Verktøy
Vær
Yrker

fillfill

Tema: Tall
(Tall • Arvud/Numbrid)

buttonwrite buttonprint button
EE  LV  LT  EN  FI  SE  NO  DE  IT  RU EE  LV  LT  EN  FI  SE  NO  DE  IT  RU 

På norsk

På estisk

null (0)null (0)
en (1 / I)üks (1)
første (I)esimene (1.)
to (2 / II)kaks (2)
andre (II)teine (2.)
tre (3 / III)kolm (3)
tredje (III)kolmas (3.)
fire (4 / IV)neli (4)
fjerde (IV)neljas (4.)
fem (5 / V)viis (5)
femte (V)viies (5.)
seks (6 / VI)kuus (6)
sjette (VI)kuues (6.)
sju (7 / VII)seitse (7)
sjuende (VII)seitsmes (7.)
åtte (8 / VIII)kaheksa (8)
åttende (VIII)kaheksas (8.)
ni (9 / IX)üheksa (9)
niende (IX)üheksas (9.)
ti (10 / X)kümme (10)
tiende (X)kümnes (10.)
elleve (11 / XI)üksteist (11)
ellevte (XI)üheteistkümnes (11.)
tolv (12 / XII)kaksteist (12)
tolvte (XII)kaheteistkümnes (12.)
tretten (13 / XIII)kolmteist (13)
trettende (XIII)kolmeteistkümnes (13.)
fjorten (14 / XIV)neliteist (14)
fjortende (XIV)neljateistkümnes (14.)
femten (15 / XV)viisteist (15)
femtende (XV)viieteistkümnes (15.)
seksten (16 / XVI)kuusteist (16)
sekstende (XVI)kuueteistkümnes (16.)
søtten (17 / XVII)seitseteist (17)
søttende (XVII)seitsmeteistkümnes (17.)
atten (18 / XVIII)kaheksateist (18)
nitten (19 / XIX)üheksateist (19)
nittende (XIX)üheksateistkümnes (19.)
tjue (20 / XX)kakskümmend (20)
tjuende (XX)kahekümnes (20.)
tjueen (21 / XI)kakskümmend üks (21)
tjueførste (XI)kahekümneesimene (21.)
tretti (30 / XXX)kolmkümmend (30)
trettiende (XXX)kolmekümnes (30.)
førti (40 / XL)nelikümmend (40)
førtiende (XL)neljakümnes (40.)
femti (50 / L)viiskümmend (50)
femtiende (L)viiekümnes (50.)
seksti (60 / LX)kuuskümmend (60)
sekstiende (LX)kuuekümnes (60.)
søtti (70 / LXX)seitsekümmend (70)
søttiende (LXX)seitsmekümnes (70.)
åtti (80 / LXXX)kaheksakümmend (80)
åttiende (LXXX)kahkesakümnes (80.)
nitti (90 / XC)üheksakümmend (90)
nittiende (XC)üheksakümnes (90.)
(ett) hundre (100 / C)sada (100)
hundrede (C)sajas (100.)
(ett) hundre og én (101)sada üks (101)
tohundre (200)kakssada (200)
to hundrede (CC)kahesajas (200.)
trehundre (300)kolmsada (300)
femhundre (500 / D)viissada (500)
(ett) tusen(üks) tuhat (1000)
tusende (M)tuhandes (1000.)
to tusenkaks tuhat (2000)
ti tusenkümme tuhat (10 000)
(ett) hundretusensada tuhat (100 000)
(en) million(üks) miljon (1 000 000)
millionte ((M))miljones (1 000 000.)
to millionerkaks miljonit (2 000 000)
(en) milliard(üks) miljard, (üks) biljon (tuhat miljonit) (1 000 000 000)
(en) billion (en million millioner)(üks) triljon, (üks) biljon (miljon miljonit) (1 000 000 000 000)
(en) trillion(üks) kvintiljon (1 000 000 000 000 000 000)Brukergrensesnittet laget av Uziel