Tematiskā vārdnīca

Vārdnīcas sastādītājs un pilnveidotājs: TB Keelekoda Tulkošanas birojs

sunset
EE LV LT EN FI SE NO DE IT RU
Apģērbs, apavi un piederumi
Ārpus pilsētas
Augi
Augļi un ogas
Birojā (iestādē)
Cipari
Darbarīki
Dārzeņi
Dārzs
Dzīvnieki
Dzīvojamā istaba (viesistaba)
Ēdamistaba
Ēkas un celtniecība
Formas
Guļamistaba
Ģimene
Krāsas
Kukaiņi
Laika apstākļi

Laiks
  » Diena
  » Gads, gadalaiki
  » Laiks
  » Mēnesis
  » Nedēļa
  » Svētku dienas
Lielveikalā
Likums
Mājdzīvnieki
Mēbeles
Mūsu ķermenis
Parkā
Pasakas
Pie ārsta
Pie jūras
Pilsētā
Profesijas (nodarbošanās)
Putni
Rotaļlietas
Skolā
Slimnīcā
Spēles un izklaidēšanās
Sports
Transportlīdzekļi
Vannas istaba
Viesībās
Virtuve
Zemnieku saimniecībā

fillfill

Temats: Cipari
(Cipari • Arvud/Numbrid)

buttonwrite buttonprint button
EE  LV  LT  EN  FI  SE  NO  DE  IT  RU EE  LV  LT  EN  FI  SE  NO  DE  IT  RU 

Latviešu valodā

Igauņu valodā

nulle (0)null (0)
viens (1 / I)üks (1)
pirmais (I)esimene (1.)
divi (2 / II)kaks (2)
otrais (II)teine (2.)
trīs (3 / III)kolm (3)
trešais (III)kolmas (3.)
četri (4 / IV)neli (4)
ceturtais (IV)neljas (4.)
pieci (5 / V)viis (5)
piektais (V)viies (5.)
seši (6 / VI)kuus (6)
sestais (VI)kuues (6.)
septiņi (7 / VII)seitse (7)
septītais (VII)seitsmes (7.)
astoņi (8 / VIII)kaheksa (8)
astotais (VIII)kaheksas (8.)
deviņi (9 / IX)üheksa (9)
devītais (IX)üheksas (9.)
desmit (10 / X)kümme (10)
desmitais (X)kümnes (10.)
vienpadsmit (11 / XI)üksteist (11)
vienpadsmitais (XI)üheteistkümnes (11.)
divpadsmit (12 / XII)kaksteist (12)
divpadsmitais (XII)kaheteistkümnes (12.)
trīspadsmit (13 / XIII)kolmteist (13)
trīspadsmitais (XIII)kolmeteistkümnes (13.)
četrpadsmit (14 / XIV)neliteist (14)
četrpadsmitais (XIV)neljateistkümnes (14.)
piecpadsmit (15 / XV)viisteist (15)
piecpadsmitais (XV)viieteistkümnes (15.)
sešpadsmit (16 / XVI)kuusteist (16)
sešpadsmitais (XVI)kuueteistkümnes (16.)
septiņpadsmit (17 / XVII)seitseteist (17)
septiņpadsmitais (XVII)seitsmeteistkümnes (17.)
astoņpadsmit (18 / XVIII)kaheksateist (18)
astoņpadsmitais (XVIII)kaheksateistkümnes (18.)
deviņpadsmit (19 / XIX)üheksateist (19)
deviņpadsmitais (XIX)üheksateistkümnes (19.)
divdesmit (20 / XX)kakskümmend (20)
divdesmitais (XX)kahekümnes (20.)
divdesmit viens (21 / XI)kakskümmend üks (21)
divdesmit pirmais (XI)kahekümneesimene (21.)
trīsdesmit (30 / XXX)kolmkümmend (30)
trīsdesmitais (XXX)kolmekümnes (30.)
četrdesmit (40 / XL)nelikümmend (40)
četrdesmitais (XL)neljakümnes (40.)
piecdesmit (50 / L)viiskümmend (50)
piecdesmitais (L)viiekümnes (50.)
sešdesmit (60 / LX)kuuskümmend (60)
sešdesmitais (LX)kuuekümnes (60.)
septiņdesmit (70 / LXX)seitsekümmend (70)
septiņdesmitais (LXX)seitsmekümnes (70.)
astoņdesmit (80 / LXXX)kaheksakümmend (80)
astoņdesmitais (LXXX)kahkesakümnes (80.)
deviņdesmit (90 / XC)üheksakümmend (90)
deviņdesmitais (XC)üheksakümnes (90.)
simts (100 / C)sada (100)
simtais (C)sajas (100.)
simts viens (101)sada üks (101)
divi simti, divsimt (200)kakssada (200)
divsimtais (CC)kahesajas (200.)
trīs simti, trīssimt (300)kolmsada (300)
pieci simti, piecsimt (500 / D)viissada (500)
(viens) tūkstotis(üks) tuhat (1000)
tūkstošais (M)tuhandes (1000.)
divi tūkstošikaks tuhat (2000)
desmit tūkstošikümme tuhat (10 000)
simts tūkstošisada tuhat (100 000)
(viens) miljons(üks) miljon (1 000 000)
miljonais ((M))miljones (1 000 000.)
divi miljonikaks miljonit (2 000 000)
(viens) miljards, viens biljons (tūkstoš miljonu)(üks) miljard, (üks) biljon (tuhat miljonit) (1 000 000 000)
(viens) triljons, (viens) biljons (miljons miljonu)(üks) triljon, (üks) biljon (miljon miljonit) (1 000 000 000 000)
(viens) kvintiljons(üks) kvintiljon (1 000 000 000 000 000 000)Lietotāja-tīkla saskarni programmēja Uziel